Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár - Szeged

látnivalók Szegeden

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár - Szeged

Az egyházmegye és Szeged városa régi adósságát törleszthette, amikor 1995. június 29-én Gyulay Endre megyéspüspök megnyitotta a Dóm téren, a Püspöki Palota egyik szárnyában - az egykori Szent Imre kollégium alagsorában kialakított - Egyházmegyei Múzeumot és Kincstárat.

A magyarországi egyházmegyék területében bekövetkezett átrendezések miatt 1993 óta a Szeged-Csanádi Püspökség gyakorlatilag Csongrád és Békés megye határain belül működik. Így tehát, amikor 1993-94-ben nekiláttak a múzeum állandó és végleges kiállításának megszervezéséhez, Csongrád és Békés megye plébániáiról gyűjtötték össze az anyagot. A kiállítás a legrégibb időktől a 19. század végéig kíséri végig s mutatja be az egyházművészeti eszközök, tárgyak fejlődését.

Sajátos anyagot láthat a teremben az érdeklődő. Olyan tárgyakat, melyeket eredeti környezetükből, a templom áhítatos levegőjéből emeltünk ki, s melyek évszázadokon át a vallásos ember hitéletének eszköztárához tartoztak, tükrözve az alkotók és a használók erkölcsi igényességét és egyben elkötelezettségét.

A kiállított tárgyak rendeltetésük szerint két nagy csoportra oszthatók. Egy részüket a mindennapi szertartások eszközeiként használták: ezek konkrét feladatokat láttak el. Ide tartoznak a szentmise során használt kelyhek, melyekben a bort tartották és a cibóriumkelyhek, amelyek az áldoztatáshoz szükséges ostya tárolására készültek, rendszerint kereszttel díszített fedéllel. A hónap első vasárnapján és egyéb ünnepeken tették ki imádásra a Krisztus testét jelképező ostyát, az Oltáriszentséget, melynek méltó bemutatását a szentségtartók, a montranciák szolgálták.

A tárgyak másik csoportja a díszítés feladatát, a barokk templombelső reprezentációját látta el. Az e célra alkotott darabok sem nélkülözik mindazon tartalmi vonásokat, melyek a hívő katolikus ember számára a hitbeli alapelveket fejezik ki. A miseruhák, egyéb hímzett textíliák barokk pompája szintén arra hivatott, hogy a hétköznapi élet szürke, szegényes világához képest ragyogó, csillogón gazdag túlvilági elképzelést testesítsen meg - nagyon is kézzel fogható módon.

További információk:
Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár
Szeged Dóm tér 5.
Tel: +36 (62) 420-932
Település ismertető
  • Szeged

    Szeged Csongrád megye székhelye, a Dél-alföldi Régió központja, Dél-kelet Magyarország legnagyobb települése,...

Szegedi és környéki programok

Szállások Szegedenés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu