Somogyi Könyvtár - Szeged

Szeged könyvtára jelentős könyvgyûjteménnyel büszkélkedhet. A tagok több, mint egymillió könyvhöz és folyóirathoz férhetnek hozzá, melyek egy része angol, német és francia nyelven olvasható. A Szegedi Tudományegyetemen belül számos speciális könyvtár található. Az orvosi kar például 138 ezer könyvet birtokol, és közvetlen hozzáférése van európai orvosi adatbázisokhoz.

'Szeged jótevője', 'Szeged Széchenyi Ference' - így jellemezte a most 195 éve született Somogyi Károly esztergomi kanonokot a Somogyi-könyvtár megnyitásának idején a korabelei sajtó és Szeged lakossága. A nagy árvíz pusztítása után ajánlotta fel 43 701 kötetes, 'évtizedek hosszú során át gonddal, fáradságosan és nagy áldozattokkal gyűjtött' könyvtárát 'Szeged városának ajándékképpen, örök tulajdonul' Somogyi Károly. A könyvtáralapítás és adományozás feltételeit rögzítő okiratot 125 éve, 1881. február 15-én írták alá.

Somogyi Károly 1811. április 1-jén született Tiszaföldváron. Édesanyja Kelemen Borbála, édesapja Somogyi Csizmazia Sándor, hites táblai ügyvéd volt. A család számára természetes életteret jelentettek a könyvek, a szülök irodalmi, szerkesztői munkássága is jelentős. Somogyi Károly már gyermekként a papi hivatást választotta. 1834-ben szentelték fel. 1840-től munkatársa, majd szerkesztője lett a Religio és Nevelés című egyházi folyóiratnak. 1841-ben az esztergomi presbitérium tanárává és tanulmányi felügyelőjének nevezték ki. 1847-ben hittudományi doktorrá avatták a pesti egyetemen. A törvények iránti engedelmességről különös tekintettel korunkra (1841) című értekezése alapján.

Alapító tagja volt 'a jó és olcsó könyvkiadó társulatnak'-nak, a későbbi Szent István Társulatnak. 1858-ban levelező tagjává fogadta a Magyar Tudományos Akadémia. Székfoglaló előadását, A bölcsészet lényege- és feladatáról címmel tartotta 1859-ben. Előbb pozsonyi, majd 1865-ben esztergomi kanonokká nevezték ki, 1888. március 20-án bekövetkezett haláláig Esztergomban tevékenykedett.

A közművelődés és a tudományosság szolgálatára felajánlott könyvtárat 1883. október 16-án adta át Szeged olvasóközönségének az uralkodó Ferenc József. Somogyi-könyvtár, a város legrégebbi kulturális intézménye az alapító szándéka szerint a Szegeden később létesítendő tudományegyetem egyik előfeltételeit is jelentette. Különös érdekessége az emlékkiállításnak, hogy a Somogyi könyvtár egykori olvasótermében fogadja a látogatókat, hiszen 1984-ig a Közművelődéi Palota volt a könyvtár otthona. A könyvtár legelső igazgatója (Reizner János, Tömörkény István, Móra Ferenc) tevékenységének köszönhetően jött létre a múzeum, amely most - a kiállításnak teret adva - vendégül látja a könyvtárat.

A kupolacsarnokban a gyűjtemény legértékesebb és leglátványosabb köteteiből válogatott kiállítás várja a látogatókat. A 'ciméliák' között szerepel a Szegeden őrzött legrégebbi kódex, az 1492-ben másolt misekönyv, a 'Prágai Missale'; egy kézzel színezett fametszetekkel díszített világkrónika; hatalmas rézmetszetű illusztrációk Noé bárkájáról és Magyarország XVII. századi várairól.

Először láthatók kiállításon az Esztergomból kölcsönkapott kéziratok, képek, mely nagyvonalú gesztusért külön köszönet illeti dr. Erdő Péter Esztergom-Budapesti Érseket, valamint az esztergomi Bazilika kincstára, a Prímási Levéltár és Főszékesegyházi Könyvtár Munkatársait.

További információk:
Móra Ferenc Múzeum - Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma
Szeged Roosevelt tér 1-3.
Nyitva tartás: K-V 10-17
Tel.: +36 (62)549-040
Település ismertető
  • Szeged

    Szeged Csongrád megye székhelye, a Dél-alföldi Régió központja, Dél-kelet Magyarország legnagyobb települése,...

Szegedi és környéki programok

Szállások Szegedenés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu